ทำความรู้จัก Cloud Computing 

 

 

 

 

  

                                                         
                                                     
  


 

 

 

 

 

 

 

 


            

Cloud Computing หรือ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มากมายบนเครือข่าย เพียงแค่เราเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย โดยไม่ต้องสนใจว่าทรัพยากรที่ใช้นั้น
จะมาจากที่ไหน ใกล้หรือไกล เมื่อเป็นการใช้ทรัพยากรในเครือข่ายขนาดใหญ่ จึงใช้สัญลักษณ์รูปก้อนเมฆแทนทรัพยากรทั้งหมดที่ให้บริการ หรือจะให้เข้าใจอย่างง่ายๆ ก็คือ
Cloud Computing เป็นการที่เราใช้ซอฟต์แวร์ ระบบ และทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเลือกกำลังการประมวลผล เลือกจำนวนทรัพยากร
ได้ตามความต้องการในการใช้งาน และให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud จากที่ไหนก็ได้

บริการของ Cloud Computing มีหลายรูปแบบ แต่ในที่นี้เราจะขอพูดถึงรูปแบบหลักๆ 3 รูปแบบได้แก่

1. SaaS: Software as a Service เป็นการให้บริการด้านซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันผ่านทางอินเตอร์เน็ต คล้ายกับการเช่าใช้คิดค่าบริการตามลักษณะการใช้งาน
ตัวอย่างเช่น Gmail, Google Docs เป็นต้น

2. PaaS: Platform as a Service เป็นการให้บริการด้านแพลตฟอร์ม สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน โดยผู้ให้บริการจะจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นไว้ให้
เช่น เว็บ แอฟพลิเคชัน เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บฐานข้อมูล ระบบประมวลผลกลางสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ เป็นต้น เช่น Force.com, Google App Engine เป็นต้น

3. IaaS: Infrastructure as a Service เป็นการให้บริการเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เซิร์ฟเวอร์ ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่ายในรูปแบบระบบเสมือน (Virtualization)
เช่น Amazon Web Services, Microsoft Azure เป็นต้น

จากรูปแบบการให้บริการของ Cloud Computing ทั้ง 3 รูปแบบที่พูดมาทั้งหมด น่าจะพอเห็นภาพรวมกันบ้างแล้วนะครับ ซึ่งทุกบริการนั้นหากเลือกใช้ให้ถูกต้อง และเหมาะสม
ก็จะได้ประโยชน์อย่างมหาศาล โดยเฉพาะองค์กร เพราะจะช่วยลดต้นทุน ลดเวลา และลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก และในยุคที่มีอินเทอร์แพร่หลาย มีการให้บริการเครือข่าย 3G / 4G / Wi-Fi
ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำให้ Cloud สามารถทำหน้าที่คำนวณ ประมวลผล จัดเก็บข้อมูล จึงทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ผ่าน Cloud ไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงอีกต่อไป

http://www.bigtechie.com/technology/cloud-computing-advantages-and-drawbacks/
อ้างอิง
[1] Cloud คืออะไร มีกี่ประเภท อะไรบ้าง [อินเตอร์เน็ต], [อ้างถึงวันที่ 5 กันยายน 2559] เข้าถึงได้จาก http://www.onestopware.com/blog/cloud/
[2] Cloud Computing คืออะไร Cloud Computing ดีอย่างไร [อินเตอร์เน็ต], [อ้างถึงวันที่ 7 กันยายน 2559] เข้าถึงได้จาก http://www.it24hrs.com/2015/cloud-computing-and-cloud-definition/
[3] Cloud Computing คืออะไร [อินเตอร์เน็ต], [อ้างถึงวันที่ 7 กันยายน 2559] เข้าถึงได้จาก http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_knowledge/bsti-6-2558-cloud.pdf


เขียนโดย Top_Apichat
             17/09/59

การที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งเราเรียกว่า IoT
แต่…เรารู้หรือไม่ว่ายังมีเทคโนโลยีที่มีความสำคัญไม่แพ้กับ IoT และเราก็กำลังใช้อยู่ทุกวัน สิ่งนั่นก็คือ Cloud Computing สงสัยใช่ไหมครับว่าเราใช้ยังไง .......
เรามาทำความรู้จัก Cloud Computing กันเลยดีกว่าครับ
กลับหน้าหลัก
กลับหน้าบทความ