รายการทีวี
Event งานแสดง
งานลูกค้าทั่วไป
หน้าแรก
หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามราคาหรือสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ทาง E-mail หรือ Line ID : mcuthailand

 E-mail : all-mcuprojects@hotmail.com Tel : 083-8224023 (คุณ อภิชาติ)
วิดิโอผลงาน
 

 

 
   
   

ทดลองเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แขนกลโดยตำแหน่งข้อแต่ละจุดจะใช้มอเตอร์
และตัวต้านทานปรับค่าได้การควบคุมแต่ละข้อจะเขียนโปรแกรมโดยใช้หลักการ
PID Control โดยมอเตอร์แต่ละตัวจะ ถูกควบคุมความเร็วด้วย PWM
และทิศทางการเคลื่อนที่ ของมอเตอร์จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ต้องการให้มอเตอร์หมุน
กับตำแหน่งของ VR ใช้ไมโคร คอนโทรลเลอร์ 18F4550 สร้างสัญญาณพัลส์ 6 ช่อง
และใช้งาน ADC 6 ช่อง โดยการทำงานของ เครื่องจะสามารถทำงานในรูปแบบ
Manual และแบบ Auto โดยแบบ Manual จะใช้ Joy ควบคุม ส่วน ในโหมด auto
สามารถบันทึกตำ แหน่ง ให้หุ่นยนต์จดจำได้ แล้วสั่ง ให้หุ่นยนต์ทำงานตามตำแหน่ง
ที่ได้กำหนดไว้

เป็นการทดลองการสร้างเครื่องตรวจจับโลหะ โดยใช้วงจรสร้างความถี่ไปยังขดลวด
และใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A อ่านแรงดันที่ได้ เมื่อมีโลหะมาเหนี่ยวนำ
ที่ขดลวดจะทำให้สนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำกับโลหะนั้นแทนทำให้แรงดันที่ได้จาก
ขดลวดอีกเส้นหนึ่งนั้นมีแรงดันน้อยลง แรงดันที่ได้นี้จะถูกขยาย สัญญาณให้แรงขึ้น
ก่อนส่งต่อไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์

 ทดลองสร้างรีโมทควบคุมเครื่องเล่น DVD ซึ่งใช้รูปแบบ โปรโตคอล RC-6
ในการส่ง ข้อมูล โดยใช้ไมโครคอนโทรล เลอร์ ตระกูล PIC เบอร์16F628A
ซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ 18 ขา ทำงานที่ความถี่ X-Tal 20 MHz ใช้โมดูล
PWM ภายใน ในการสร้างสัญญาณพัลส์ความถี่ 38 KHz

สาธิตการสร้างระบบควบคุมแบบปิด (Close-loop control system)
โดยจะยกตัวอย่างการควบคุมตำแหน่งของมอเตอร์ ซึ่งควบคุมด้วย PID Control
ในตัวอย่างวิดิโอนี้ใช้มอเตอร์ DC แบบธรรมดา และใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้
ทำหน้าที่อ่านตำแหน่งของมอเตอร์ เมื่อมอเตอร์เคลื่อนที่ค่าแรงดันที่ได้จาก
ตัวต้านทานปรับค่าได้ก็จะเปลี่ยนแปลงแรงดันที่ ได้นี้จะเป็นแรงดันที่จะส่งไปบอก
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้รับรู้ตำแหน่งของมอเตอร์ และจะใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้
อีกหนึ่งตัวทำหน้าที่เป็นตัวปรับตำแหน่งของมอเตอร์
โดยการทำงานของโปรแกรมคือ
       1. อ่านตำแหน่งของตัวต้านทานปรับค่าได้ ว่าอยู่ที่ตำแหน่งใด
       2. อ่านตำแหน่งของตัวต้านทานปรับค่าได้ที่ต่อที่เพลาของมอเตอร์            
           ว่าอยู่ที่ตำแหน่งใด
       3. ตรวจสอบระหว่างตำแหน่งของมอเตอร์กับตำแหน่งของตัวต้านทานปรับค่า
           ได้ว่าตำแหน่งของมอเตอร์อยู่ทางไหน
  4. นำค่าระหว่างตัวต้านทานที่ใช้ปรับตำแหน่งมอเตอร์และตัวต้านทานปรับค่าได้            ที่ต่ออยู่ที่มอเตอร์ เข้าสมการ PID Control
       5. สังให้มอเตอร์ทำงาน ได้แก่ 1 สั่งทิศทางของมอเตอร์   
           กำหนดความเร็วของมอเตอร์
       6. วนลูปทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ

รับทำโปรเจคด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 21.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 083-8224023 หรือทาง Email: all-mcuprojects@hotmail.com