รวมผลงานโปรเจคต่างๆ และงานตามสั่งลูกค้า

 

 

 
 
 
 
หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามราคาหรือสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ทาง E-mail หรือ Line ID : mcuthailand

 E-mail : all-mcuprojects@hotmail.com Tel : 083-8224023 (คุณ อภิชาติ)


       ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ PIC16F887 ทำงานที่ความถี่ 20 MHz ใช้โมดูล PWM
       ขนาด 10 บิต ควบคุมมอเตอร์ 12 - 24 โวลต์ สามารถปรับความเร็วของมอเตอร์ได้
       แสดงผลผ่านจอ LCD ขนาด 16 x 2

       ใช้ตรวจการรั่วไหลของคลื่นไมโครเวฟ การทำงานของครื่องคือเมื่อตรวจจับการรั่วไหล
       ของเตาไมโครเวฟเครื่องจะทำการตัดการทำงานด้วยรีเลย์ ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์
       PIC16F887

       ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานทั้งหมด และมีวงจรวัดคลื่นไมโครเวฟ โดยออกแบบ
       เสาอากาศ เป็นแบบไดโพล รับความถี่ในย่าน ไมโครเวฟใช้วงจรออปแอมป์
       ขยายสัญญาณส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านทางขา RA0 ซึ่งเป็นขาอนาลอก
       อ่านค่าแรงดันที่ได้เปรียบเทียบกับค่าที่ตั้งไว้ หากเกินค่าที่กำหนดไว้
       ให้สั่งตัดการทำงานของเตาไมโครเวฟที่ต่ออยู่ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการทำงานได้
       ตัวกล่องออกแบบและใช้ CNC ทำด้วยแผ่นอคิลิค มีทั้งหมด 2 กล่อง
       กล่องเล็ก สำหรับใส่วงจรวัดคลื่นไมโครเวฟ ส่วนกล่องใหญ่ เป็นกล่องคอนโทรล

       เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิของแอร์ปรับอากาศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีชุด Master
       และ Slave ติดต่อกันผ่านระบบ Wireless ใช้โมดูล X-Bee

       ตัวชุด Slave ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ 16F628
ทำหน้าที่ควบคุมรีเลย์ที่ใช้ตัดต่อ
       การทำงานของแอร์ปรับอากาศเพื่อปิด/เปิดเครื่องและมีรีเลย์สำหรับควบคุมปุ่มเพิ่มหรือ
       ลดอุณหภูมิ ซึ่งใช้ DS1820 เป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ การทำงานของ Slave
       คือคอยคำสั่งจากชุด Master เมื่อมีคำสั่งมายังเครื่อง เครื่องจะทำการตรวจสอบคำสั่ง
       และกระทำตามคำสั่งที่ส่งมา

       ชุด Master ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ dsPIC33FJ128GP708 ทำหน้าที่เป็น Server
       โดยการทำงานจะมีการล็อกอินก่อนและควบคุมงานผ่านทางหน้าเว็บไซต์
 

       ระบบตรวจสอบความปลอดภัยภายในบ้าน การทำงานจะมี 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ตัวส่งและตัวรับ

       ตัวส่ง
จะมีเซนเซอร์แม่เหล็กคอยตรวจจับการเปิดปิดประตู และหน้าต่าง ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
       เบอร์ AT89C2051 ทำหน้าที่อ่านค่าและสั่งไปยังชุดส่งสัญญาณแบบ Wireless ซึ่งใช้โมดูล TRW
       2.4 GHz

       ตัวรับ
ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ AT89C51AC3 ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆ ได้แก่
       ติดต่อกับชุดเซนเซอร์แต่ละตัวภายในบ้าน รอการแตะการ์ด RFID เมื่อผู้ใช้งานต้องการเปิดประตู
       โดยกลอนประตูใช้มอเตอร์ควบคุม มีคีย์แพทสำหรับตั้งค่าการทำงานของเครื่องและการดูสถานะต่างๆ
       ของเซนเซอร์ มีโมดูล SIM300 ทำหน้าที่ส่ง SMS ไปยังผู้ใช้งานให้ทราบเมื่อตรวจจับตัวเซนเซอร์
       ได้ว่า มีการบุกรุกและสั่งเสียงไซเรนให้ทำงาน มีชุด ส่องสว่างหน้าบ้าน รวมไปถึง
       การควบคุมกล้องถ่ายรูปที่ติดอยู่หน้า บ้านเพื่อถ่ายรูปของผู้บุกรุกนั้น

       ในการตั้งค่าสำหรับเพิ่มลบการ์ด RFID จะใช้โปรแกรม VB6 เชื่อมต่อกับตัวเครื่อง
       ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ผ่านทางโปรแกรมได้เลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก   รวมผลงาน   บทความ     สินค้า     เว็บบอร์ด     การสั่งซื้อสินค้า     เกี่ยวกับเรา     ติดต่อเรา
รับทำโปรเจคด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 21.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 083-8224023 หรือทาง Email: all-mcuprojects@hotmail.com