หน้าแรก     บทความ     สินค้า     เว็บบอร์ด     การสั่งซื้อสินค้า     เกี่ยวกับเรา     ติดต่อเรา
รับทำโปรเจคด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 21.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 083-8224023 หรือทาง MSN: all-mcuprojects@hotmail.com
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
รวมผลงานโปรเจคต่างๆ และงานตามสั่งลูกค้า
หุ่นยนต์ Rubik
-ใช้หลักการ Image Processing จับตำแหน่ง
ของสี่แต่ละตำ่แหน่งว่าเป็นสีอะไร โดยใช้
โปรแกรม Visaul Basic 6 ในการเขียนติดต่อ
กล้อง และสั่งงานเซอร์โวมอเตอร์ให้หมุน
ตามอัลกอลิทึม

     - สินค้าวางจำหน่วยแล้วครับ

     - สำหรับนักศึกษาที่ทำโปรเจค ทางเว็บให้คำปรึกษาฟรี โดยสามารถ ปรึกษาสอบถามผ่านทางเบอร์ 083-8224023 หรือทาง MSN ได้ที่ E-mail all-mcuprojects@hotmail.com

     -ต้องขออภัยสำหรับลูกค้าที่ติดต่องานทำกล่อง PVC ทางเว็บงดรับงานในช่วงนี้

 จำนวนผู้เข้าชมBabiesrus Coupons

ออมสินลูกหมู
-ใช้บอร์ด ARM7 เชื่อมต่อจอ Touch Screen
แสดงผลจำนวนเงินทั้งหมดและโชว์ชนิดของ
เหรียญที่หยอด โดยมีชุดนับเหรียญซึ่งใช้ MCS
51เช็คจำนวนเหรียญและชนิดของเหรียญส่งข้อ
มูลผ่าน RS-232 ไปยังบอร์ด ARM7 เพื่อแสดง
ผลออกจอ
ควบคุมการทำงานด้วยจอ Touch Screen
-ใช้ AVR MEGA128 ในการสั่งงานจอ Touch Screen โดยเชื่อมต่อในโหมด 16 BIT สามารถ
สั่งงานผ่านทางจอได้เลย และแสดงผลผ่านจอ
Touch Screen
เครื่องอบข้าวด้วยไมโครเวฟ
-ใช้ไมโครเวฟในการอบข้าวเพื่อไล่ความชื้นของ
ข้าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยใช้้ไมโครคอน โทรลเลอร์ ตระกูล MCS-51 ในการควบคุมการ ทำงานทั้งหมดและมีเซนเซอร์วัดความชื้นขณะ
อบข้าว โดยแสดงผลการทำงานผ่านจอ LCD
คีย์แพด Mtouch ขนาด 3x4
-เป็นคีย์แพดขนาด 3x4 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC เบอร์ 16F727 โดยส่งค่าการกดผ่านทาง RS-232
รับทำโปรเจคอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
รับงานด้านแมกคานิค
-รับออกแบบทำกล่อง PVC ใช้ CNC ราคาไม่แพงครับ โดยติดต่อสอบ ถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมลด้านล่างครับ

ดูรายละเอียด
สนใจสอบถามที่เบอร์
     083-8224023
     all-mcuprojects@hotmail.com
-รับออกแบบและรับทำโครงสร้าง
หุ่นยนต์ โดยตัวโครงหุ่นยนต์
ใช้วัสดุขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของลูกค้า ซึ่งอาจจะเป็นอลูมิเนียม หรือไฟเบอร์กราสเพื่อความสวย
งาม โดยสามารถสอบถามรายละ
เอียดได้ทางโทรศัพท์หรือทางอี
เมลด้านล่างครับ

ดูรายละเอีย
สนใจสอบถามที่เบอร์
     083-8224023
     all-mcuprojects@hotmail.com
-รับออกแบบ PCB แบบหน้าเดียวหรือสองหน้าครับ ใช้โปรแกรม Protel 99 ราคาเริ่มต้นที่ 100 บาท จะขึ้น อยู่กับความยากง่ายและจำนวนอุปกรณ์ครับหากท่าน มีวงจรมาให้ราคาของการออกแบบจะลดลงมาครับ

ดูรายละเอียด
-รับทำโปรเจคนักศึกษาครับ ราคาไม่แพงครับ เมื่อ
งานเสร็จจะมีการสอนการทำงานของโปรแกรมแบบ
ละเอียดครับ พร้อมกับข้อมูลของโปรเจคนั้นให้ครับ
เพื่อสะดวกในการจัดทำรูปเล่ม โดยพัฒนาด้วยไม
โครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS-51, AVR, PIC,
ARM และงานด้านฐานข้อมูลใช้ Visaul Basic 6
เช่น ระบบจอดรถด้วย RFID โดยเก็บข้อมูลลงฐาน
ข้อมูล ระบบเข้าออกสแกนลายนิ้วมือ ด้วย Finger print เก็บข้อมูลพนักงานลงฐานข้อมูล เป็นต้น

ดูรายละเอียด
ปรับปรุงแก้ไขเมื่อวันที่ 31/05/15
เครื่องวัดระยะทาง 8 ช่อง
-เครื่องวัดระยะทาง 8 ช่อง ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ตระกูล PIC ควบคุมการทำงานทั้งหมด โดยมีเซน เซอร์อินฟราเรทวัดระยะทางส่งข้อมูลแบบ Analog
แสดงผลการทำงานผ่านจอ LCD 20x4 และมีสวิตซ์
สำหรับตั้งค่าและเลื่อนดูระยะทางที่อ่านได้
สั่งงานรีเลย์ 4 ช่อง ด้วยรีโมท SONY
-บอร์ดสั่งงานรีเลย์ 4 ช่อง ด้วยรีโมท SONY เป็น
โครงงานที่ได้เคยทำไว้ใช้งานเอง โดยใช้ไมโคร
คอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC รับค่าจากโมดูลอินฟรา เรทแล้วทำการถอดรหัสข้อมูล โปรโตคอลในการรับ ส่งข้อมูลสามารถค้นหาใน Google ได้ครับ ส่วนของ โมดูลอินฟราเรทมีขายในท้องตลาดครับ
รีโมทควบคุมคอมพิวเตอร์
-รีโมทควบคุมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ไมโครคอนโทรล เลอร์ ตระกูล MCS-51 ในการรับข้อมูลที่ส่งมาทาง อินฟราเรทแล้วทำการถอดรหัสข้อมูลที่ส่งมา หลัง
จากนั้นจะให้ MCS-51 จำลองคีย์บอร์ดโดยส่งข้อมูล
ไปยังคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ในการ
Shut Down เครื่อง หรือเปิดโปรแกรมต่างๆ
รับจัดทำงาน Even ต่างๆ
- รับทำเครื่องเล่นต่างๆ ใช้จัดงาน Even คิดราคาตามความยากง่ายของงาน ระยะเวลาที่ใช้ทำ หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามราคาหรือสอบถามรายละ
เอียดต่างๆ ได้ทาง E-mail หรือ MSN

     E-mail : all-mcuprojects@hotmail.com Tel : 083-8224023 (คุณ อภิชาติ)
     
รวมรูปผลงาน Even ที่ได้เคยทำมา
Fight Sim
-Fight Sim เป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่ได้ทำมา โดยใช้โป แกรมจำลองการบิน ลิงค์กับชุดคอนโทรลตัวเครื่อง จำลองการบิน ตัวโครงเครื่องบินจะประกอบไปด้วย เหล็กและไฟเบอร์กราส ภายในมีคันโยกควบคุมทิศ ทางของเครื่องบินและแสดงภาพบนจอมอนิเตอร์
ชุดบอกเกียร์
-ชุดบอกเกียร์ ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ ตระกูล
PIC ในการควบคุมการทำงานทั้งหมด แสดง
ผลผ่านบนจอ NOKIA 5110 เป็นภาพเคลื่อน
ไหว
หุ่นยนต์ส่งของ
-หุ่นยนต์ส่งของ เป็นหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่ ในการส่งของไปยังแต่ละจุด โดยแต่ละจุด
จะมีชุดตัวส่งสัญญาณ เพื่อบอกตำแหน่ง
ที่ต้องการให้หุ่นยนต์เดินไป โดยใช้หลัก
การให้ตัวหุ่นยนต์ส่งคำสั่งไปยังชุดบอก
ตำแหน่งให้เปิดการทำงาน ผ่านทาง Wire Less เมื่อหุ่นยนต์ตรวจจับสํญญาณ
อินฟราเรดที่ส่งมาได้ หุ่นยนต์จะดินไปยัง
ตำแหน่งนั้น
รวมวีดีโอ
วีดีโอ: เครื่องนำเสนอข้อมูล
     ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA128 รันที่ความถี่ 16 MHz อ่านไฟล์ภาพ .BMP และไฟล์เสียง .MP3 แสดงผลผ่านจอ Touch Screen สามารถปรับเปลี่ยนเสียงบรรยายผ่าน Touch Screen และมีโมดูล RFID สำหรับอ่าน RFID Card
     การทำงานของเเครื่อง คือ เป็นเครื่องนำเสนอข้อมูลของชิ้นงาน แต่ละชิ้นงานจะมีการ์ด RFID ติดอยู่ เมื่อนำเครื่องไปแตะบริเวณการ์ด เครื่องจะทำการตรวจสอบ ID เพื่อบรรยายรายละเอียดของชิ้นงานนั้น
วีดีโอ: เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
     ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 เชื่อมต่อกับ SHT15 ผ่านระบบบัส I2C แสดงผลอุณหภูมิผ่านจอ LCD 16 x 2
     การทำงานของเครื่อง คือ เป็นเครื่องควบคุมความเย็นของตู้ทำความเย็น เครื่องสามารถปรับลดอุณหภูมิได้ ผ่านทางปุ่ม Enter, Up และ Down
วีดีโอ: ชุดบอกเกียร์
     ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F452 ทำงานที่ความถี่ 20 MHz เชื่ิอมต่อกับจอ
NOKIA 5110 ผ่านระบบบัส SPI ใช้ชุดบอกเกียร์ส่งสัญญาณมาบอกไมโคร
คอนโทรลเลอร์
     การทำงานของเครื่องจะอ่านเซนเซอร์บอก
เกียร์ และแสดงเกียร์เป็นรูปภาพและตัวเลขบนจอ รูปภาพแต่ละรูปจะถูกเก็บในหน่วยความจำของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถปรับเปลี่ยนรูปภาพได้
วีดีโอ: ทดลอง PID Control
     สำหรับการทดลองนี้ ผมทำการทำลองการใช้ PID เพื่อควบคุมแรงดันเอาต์พุต โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 ทำงานที่ความถี่ 20 MHZ และใช้งานโมดูล PWM ภายในขนาด 10 บิต ขับชุดทรานซิสเตอร์เพื่อควบุมแรงดันที่จ่ายออก
ไปยังเอาต์พุต โดยมีแรงดัน Feedback กลับไปยังไมโคร ซึ่งผมใช้โมดูล ADC ทำหน้าที่แปลงแรงดัน อนาลอกให้เป็นดิจิตอล แล้วนำค่าที่อ่านได้นี้ไปประมวลผลหาค่า duty ที่จะจ่ายไปยังทรานซิสเตอร์ โดยการประมวลผลแต่ละครั้งจะสุ่มทำทุกๆ 10 ms ค่าพารามิเตอร์ต่า่งๆ ที่คำนวณได้จะส่งไปแสดงยังคอมพิวเตอร์
ผ่านทางโปรแกรม VB6 ที่เขียนไว้
>>> ดูผลงานหน้าถัดไป
วีดีโอ: เครื่องป้องกันภัยภายในบ้าน
     บอร์ดมาสเตอร์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ AT89C51AC3 เชื่อมต่อกับบอร์ดสเลฟ
ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ AT89C2051
เชื่อมต่อกันผ่านทาง TRW 2.4 GHz ซึ่งเป็นชุด
โมดูลแบบ Wireless สามารถเลือกช่องสัญญาณ
ได้
     การทำงานตัวมาสเตอร์จะคอยส่งคำสั่งไป
ถามสถานะของตัวสเลฟ หากไม่มีการส่งสถานะ
กลับมาตัวมาสเตอร์จะแสดงสถานะว่า ไม่มีการ เชื่อมต่อ แต่ถ้ามีก็จะแสดงสถานะนั้น ผ่านจอ LCD ขนาด 20 x 4 และมีคีย์แพทสำหรับ การเลือกดูสถานนะของเซนเซอร์แต่ละบอร์ดได้ และยังสามารถที่จะกำหนดการทำงานต่างๆ ของเซนเซอร์ได้    
วีดีโอ: ทดลองการเชื่อมต่อระหว่างไมโครคอน
โทรลเลอร์ 16F877 กับเซนเซอร์เมาส์ MX8620
     ไมโครคอนโทรลเลอร์เชื่อมต่อกับเซนเซอร์
เมาส์ด้วยการส่งข้อมูลแบบอนุกรม ใช้สายสัญ
ญาญ 2 เส้น ได้แก่ SCK และ SDIO ค่าที่อ่านได้
คือค่าของตำแหน่ง X และ Y ที่เมาส์เคลื่อนไป
ค่า X และ Y จะถูกนำมาคำนวณเป็นระยะทาง
สามารถนำไปประยุกต์ในการใช้วัดระยะทางของ
แผนที่ได้
วีดีโอ: เครื่องควบคุมอุณหภูมิของ Heater ใช้ Thermometer เป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ โดยใช้ไมโครคอนคอนโทรลเลอร์ เบอร์ dsPIC30F2010 อ่านค่าจาก Thermometer แล้วแปลงค่าที่เป็น Analog ให้เป็นค่าอุณหภูมิ แล้วสั่งงานตัว Heater ด้วยการควบคุมมุมเฟสของไฟ 220 โวลต์ ในวีดีนี้ใช้หลอดไฟ แสดงให้เห็นการทำงานแทนการใช้ Heater เพื่อให้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
หลอดไฟ
     จากวีดีโอด้านบนเป็นการทำลองการใช้งาน Capacitive Sensing ทำเป็นคีย์แพทขนาน 3 x 4 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ 16F727 และใช้ Internal clock ที่ความถี่ 8 MHZ โดยหลักการทำงานของโปรแกรมคราวๆ คือ เมื่อมีการกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งบนแป้นคีย์แพท โปรแกรมจะทำการอ่านค่าความถี่ของ Timer ที่ต่อใช้งานร่วมกับโมดูล Capacitive Sensing หากมีการกดปุ่ม ค่าที่อ่านได้จาก Timer จะมีค่าต่ำกว่าขณะที่ไม่มีการกดปุ่ม แล้วให้โปรแกรมเปรียบเทียบกับค่าที่กดได้และยังไม่กด เมื่อเปรียบเทียบได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้เขียนต้องการควบคุมหรือทำอะไร
Sound Effect Player
     เป็นเครื่องเล่นเสียง Effect ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS-51 อ่านไฟล์เสียงจาก SD CARD สามารถเล่นไฟล์เสียง .MP3 .WAV ได้ มีปุ่มเลือกเล่นเสียง Effect 25 ปุ่ม สามารถเลือกหน้าที่เก็บไฟล์เสียงได้ 10 หน้า และเพิ่ม-ลดเสียงได้
     เป็นการสาธิตการใช้ Software Uart ติดต่อ กับเครื่องชั่งน้ำหนัก เนื่องจากเครื่องชั่งน้ำหนัก ส่งข้อมูลผ่านมาแบบ 7 บิต ทำให้เราไม่สามารถ ใช้ตัว Uart ภายใน ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ จึงได้ทดลอง เขียนโปรแกรมจำลองการทำงาน ของ Uart เพื่อติดต่อกับตัวเครื่อง
     การทดลอง การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC 16F877A สร้างสัญญาณ DTMF ซึ่งเป็นสัญ ญาณความถี่เสียง 2 เสียงส่งพร้อมกัน โดยใช้่ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ต่อกับตัวต้านทานเป็น แบบ R-2R Radder เพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ สามารถสร้างสัญญาณ Analog ได้
     การทดลองใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MSC-51
ควบคุมหลอด LED ชนิด 3 สี โดยใช้ไอซี 74595
ขยายพอร์ต เพื่อควบคุม LED แต่ละแถวทั้งหมด
160 แถว แต่ละแถวใช้หลอด LED 3 ดวง โดยสา
มารถกำหนดสีของแต่ละแถวได้
     การทดลองการงานใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F4550 จำลองการทำงานของ Keyboard ซึ่งติดต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB Port โดยโปรแกรมจะทำงานเหมือน Keyboard ซึ่ง สามารถประยุกต์ใช้งานในการควบคุมการทำงาน ต่างๆ บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านทางไมโคร คอนโทรลเลอร์ได้
     เป็นบอร์ดนับจำนวนคนเข้าออก ใช้หลักการ ตรวจจับด้วยอินฟาเรท โดยใช้ไมโครคอนโทรล เลอร์ เบอร์ 16F877 ทำงานที่ความถี่ 20 MHz ควบคุมจอ Segment แบบสแกนทีละหลัก ในส่วน ของการตรวจจับ จะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ สร้างสัญญาณความถี่ 40KHz มอตเข้ากับข้อมูล ส่งไปยังตัวส่ง IR ในขณะเดียวกันไมโครคอน โทรลเลอร์ ก็จะรอตรวจจับสัญาณนั้น เมื่อมีคน เดินผ่านตัวตรวจจับโปรแกรมก็จะนับเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่ง
     เป็นระบบป้องกันกัยภายในรถยนต์ โดยการสั่ง
เปิด/ปิดระบบจะใช้ Tag Card ซึ่งสามารถใส่ใน พวงกุญแจรถได้ โดยตัวบอร์ดจะมีวงจรตรวจจับ การสตาร์ทรถยนต์และตรวจจับการเปิดประตูรถ
ยนต์ เมื่อตรวจจับสัญญาณบุกรุกได้ระบบจะสั่งไฟ
เลี้ยวให้ติดดับสลับกันไป พร้อมกับสั่งไซเรนให้ทำ
งาน

     ตัวบอร์ดใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F866 ขนาด 28 ขา ติดต่อกับโมดูล RFID และสั่งงาน รีเลย์แต่ละตัว โดยจะต่อเข้ากับไฟเลี้ยวรถยนต์ และมีรีเลย์สตาร์ทสำหรับตัดต่อชุดไฟที่จะจ่ายไปยัง มอเตอร์สตาร์ท
     เป็นการทดลองการใช้งานตัว MT8888 ซึงเป็นไอ
ซีสำหรับสร้างสัญญาณและถอดสัญญาณ DTMF ที่
ใช้กันในระบบโทรศัพท์ จากวีดีโอในการสร้างสัญญา
ณ DTMF ไอซี MT8888 จะถูกควบคุมการทำงาน
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A และใช้ไอซี
MT8870 ถอดสัญญาณที่ส่งมาและแสดงผลการทำ
งานผ่านทาง LED
NEXT >>>
ติดต่อสอบถามและติดตามข้อมูล
ข่าวสารผ่านทาง Facebook
ทดลองการควบคุมหลอด LED ซึ่งใช้ไฟ AC 220 โวลต์ แปลงเป็นไฟ DC โดยวงจรแปลงไฟใช้ DIODE ต่อเป็นวงจร Bridge Rectifier และใช้วงจร Zerro Crossing ตรวจจับมุม 0 ของ Sin ทีถูกแปลงเป็น Full Wave แล้ว ซึ่งใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 16F887 ควบคุมการทำงานของวงจร การทำงานของโปรแกรมคือ ตรวจจับ Zerro Crossing แล้วสั่งทริก Traiac ที่มุมที่ต้องการ และใช้ VR เป็นตัวเลือกมุนที่จะทริก Triac
ทดสอบหุ่นยนต์ไต่ผนัง ตัวชุดคอนโทรลใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F887 ส่วนชุดขับเคลื่อนใช้เซอร์โวมอเตอร์ ซึ่งดัดแปลงให้สามารถหมุนได้ 360 องศา พัดลมดูดอากาศควบคุมด้วยมอสเฟตและใช้งานโ มดูล PWM ควบคุมความเร็ว ตัวโครงหุ่นยนต์ทำด้วยแผ่นอคิลิกหน้า 2 mm ความคุมผ่านทาง Wire less ใช้โมดูล X-Bee เชื่อมต่อกันระหว่างหุ่นยนต์กับคอมพิวเตอร์
เครื่องแสดงการทำงานของ INTERCOM
     การทำงานจะทำหน้าที่แสดงผลการทำงานของระบบชุมสายภายใน
โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตรวจจับสัญญาณต่างๆ ที่ส่งมาจากตู้ชุม
สาย ได้แก่ สัญญาณ Ringing Tone, สัญญาณ Dial Tone ยกสาย และ
การวางสาย เมื่อจับสัญญาณต่างๆ ได้แล้ว จะทำการแสดงผลผ่านทาง
จอ LCD ขนาด 20 อักษร x 4 บรรทัด
     ภายในตัวชุดคอนโทรลใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เบอร์ PIC16F1939
ควบคุมการทำงานทั้งหมด โดยใช้่ขาอินเตอร์รัพท์ INT0 สำหรับจับสัญ
ญาณต่างๆ และใช้ขา A0 สำหรับตรวจจับแรงดันของการยกสายวาง
สาย
สร้าง Oscilloscope ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ATMEGA128
การทำงานของโปรแกรม จะรับค่า ADC ที่ขา PORTF.0 ซึ่งเป็นขา ADC ช่องที่ 0 เมื่ออ่านค่า ADC ได้แล้ว จะนำค่านี้แปลงออกเป็นดิจิตอล แล้วนำไป plot ที่แกน y (แกนแนวตั้ง) ส่วนแกน X (แกนแนวนอน) จะเป็นแกนของเวลา ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์จะติดต่อกับจอ Touch Screen แบบขนาน ซึ่งรับส่งข้อมูลครั้งละ 8 บิต ส่วนของตัว Touch จะเชื่อมต่อผ่านทางระบบ SPI
     การเขียนโปรแกรม เพื่ออ่านค่าจาก ID12 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เบอร์ AT89C51AC3 อ่าน ID12 จำนวน 4 ชุด โดยการเขียน
จำลองการทำงานของโมดูล UART จำนวน 4 ชุด เพื่อรับค่าจาก ID12
     ในเบอร์ AT89C51AC3 จะมีโมดูล UART ให้ใช้งานได้เพียง 1 ช่อง
การเขียนโปรแกรมจำลองจะช่วยให้สามารถใช้ไมโครที่มีอยู่ UART เพียง 1 ช่องติดต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ UART ได้หลายๆ ตัว
     เป็นตัวอย่างการทดลองใช้บอร์ด ARDUINO ทำหน้าที่เป็น Client เชื่อมต่อกับ Server เพื่ออ่านข้อมูลจาก Database แล้วมาสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ทำให้เราสามารถออกแบบหน้าตาของ Sever ได้ง่ายขึ้น เช่นการทำระบบล็อกอิน การเข้าดูสถานะ และตกแต่งหน้าเว็บให้สวยงาม และอีกส่วนหนึ่งคือเราสามารถต่อบอร์ด Client ที่ไหนก้อได้ โดยไม่ต้องตั้งค่าระบบเน็ทเวิกเหมือนกับกา­รทำ ARDUINO เป็น Server ที่จะต้องทำ Forward Port
     เป็นตัวอย่างการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARDDUINO Mega2560 + Ethernet Shield ทำหน้าที่อ่านข้อมูลจากเซนเซอร์ แล้วนำข้อมูลที่อ่านได้ไปยัง Server แล้วเก็บข้อมูลลง Database และแสดงผลบนหน้าเว็บ แบบตรารางและกราฟ เพื่อดูข้อมูลแต่ละวัน ตัวเว็บ Server ใช้ภาษา PHP ส่วนดาต้าเบสใช้ MySQL

www.mcuthailand.com